Úklid zdravotnických zařízení

Jsme specialisté na komplexní úklid nemocnic, soukromých klinik, ordinací, lékáren, laboratoří a dalších zdravotnických zařízení. Nabízíme úklid v souladu s vyhláškou č. 195/2005 Sb. kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Naši zaměstnanci jsou vyškoleni tak, aby zvládli úklid zdravotnického zařízení, aniž by jakkoliv narušili jeho samotný chod.

Všichni naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti v oboru úklidu, vybaveni kvalitními úklidovými prostředky a podléhají neustálé kontrole našich vedoucích pracovníků, kteří ručí za špičkově odvedenou práci.

Výhody úklidu od MOPIK facility

  • Klademe důraz na dodržování dezinfekčních plánů
  • Respektujeme specifické požadavky zdravotnických zařízení
  • Dbáme na maximální hygienu
  • Používáme speciální prostředky a technologie
  • Provádíme pravidelné kontroly kvality odvedené práce
  • Naše společnost má uzavřenou pojistku na škody vzniklé při výkonu úklidových služeb s pojistnou částkou ve výši 5.000.000 Kč

Poptejte úklid jednoduše online